Ο Ψαλιδόπουλος κινείται για το Παραλιακό Μέτωπο-Εκδήλωση.